Náplň kurzů

Obsah výuky je přizpůsoben věku a pokročilosti studentek/studentů jednotlivých kurzů.

Na kurzech s mladšími dětmi výuka probíhá hravější formou, včetně rozcvičky a protažení na začátku hodiny. V další části výuky se věnujeme technice, pracujeme s různými rekvizitami (vějíř, mantón, kastaněty, atd.) a učíme se choreografii.

Při výuce se staršími dětmi, ale i na kurzech s dospělými studenty je kromě
choreografie kladen důraz na techniku tance (dupy, práce rukou, tlesky, otočky, rytmika, koordinace, správné držení těla, výraz atd.)

Choreografie, které se studenti v průběhu roku naučí, každoročně prezentujeme na studentských vystoupení, na různých flamenkových festivalech či společenských akcích.